Эрдэм шинжилгээний төв

Эрдэм шинжилгээний төвийн эрхэм зорилго: Эрдэм шинжилгээний лаборатори, тоног төхөөрөмж, мэргэжсэн ажилтан, мэдээлэлийн хангамж, түвшинг сайжруулах судалгаа шинжилгээний онол практикийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

Эмнэлэг

Клиник эмнэлгийн эрхэм зорилго: Нотолгоонд суурилан эмчилгээ, үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулан, чанарыг эрхэмлэн, ёс зүйн харьцааг дээдлэн мэргэжлийн өндөр түвшинд шуурхай үйлчилнэ

Эмийн үйлдвэр

Уламжлалт эмийн үйлдвэрийн эрхэм зорилго: Уламжлалт болон шинээр бүтээсэн эм тангийн үйлдвэрлэлийн чанар, аюулгүй өндөр түвшинг хангаж, техник технологийн шинэчлэл хийнэ.

“Уламжлалт Анагаах Ухаан – Нийгмийн эрүүл мэнд” сэдэвт нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн тайлан

2020.10.26 Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн эмнэлгийн эмч, сувилагч нарын бүрэлдэхүүн Төв аймгийн Баяндэлгэр, Баянжаргалан сумуудад “Уламжлалт анагаах ухаан-Нийгмийн эрүүл мэнд” сэдэвт нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 2020 оны 10 дугаар сарын 22-24 өдрүүдэд зохион байгууллаа. Багийн бүрэлдхүүнд АУ-ны доктор, зөвлөх зэргийн их эмч Д.Амарзаяа, УАУ-ны тэргүүлэх зэргийн эмч, клиникийн профессор Ж.Батноров, тэргүүлэх зэргийн эмч клиникийн профессор